Silnice a cyklostezky

Geodetické služby nabízíme i při výstavbě komunikací a cyklostezek. Zabezpečíme vše od vytyčení až po závěrečnou dokumentaci.

Největší práce probíhaly na výstavbě silnice spojující Mořice – Němčice nad Hanou – Prostějov (II/433), kde bylo zaměřeno 5,11 ha.

Cyklostezky

Vybrané zakázky:

Kojetín
2021
cyklostezka Kojetín – Tovačov, vytyčení, zaměření skutečného provedení
Kralice
2021
cyklostezka Kralice – Bedihošť, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – rozdělení pozemků
Malhostovice
2021
cyklostezka – Malhostovice-Nuzířov, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – rozdělení pozemků

Silnice

Vybrané zakázky:

Seloutky
2021
silnice – vytyčení s výškovými doměrky
Kozlov – Potštát
2021
silnice – vytyčení s výškovými doměrky
Liboš
2020
silnice – místní komunikace Malý Jilkov, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – rozdělení pozemku pro kolaudaci stavby
Stínavský žleb
2020
silnice – propustek
Malé Hradisko
2019
silnice – Malé Hradisko, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – rozdělení pozemku pro kolaudaci
Konice
2019
silnice Konice-průtah, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – rozdělení pozemku pro kolaudaci
Alojzov, Určice
2019
silnice Alojzov-Určice – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – rozdělení pozemku pro kolaudaci
Kostelec na Hané
2019
silnice – vytyčení obrub, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Jívová
2019
silnice – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán rozdělení pozemku pro kolaudaci
Malhostovice
2018
cyklostezka – Malhostovice-Nuzířov, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – rozdělení pozemků
Nedvězí
2018
silnice – místní komunikace ul. Rybniční, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – rozdělení pozemku pro kolaudaci
Radslavice u Vyškova
2018
silnice – skutečného stavu polohopis – silniční propustek, včetně geometrický plán
Lhota
2017
silnice – III/37728 Lhota-vjezdová brána, komunikace, osvětlení
Bělkovice-Lašťany
2017
silnice – III/44436 Bělkovice-Lašťany, průtah, dešťová kanalizace – vytyčení, zaměření skutečného provedení dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcné břemeno, veřejné osvětlení – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, silnice – vytyčení pro HTÚ, vytyčení obrub a uličních vpustí, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – rozdělení pozemku pro kolaudaci stavby
Dálov
2017
silnice – Lesní cesta Berounka
Mořice
2017
Silnice, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Němčice
2017
silnice – II/433
Huzová
2017
silnice – (vytyčení, zaměření skutečného stavu, dokumentace skutečného provedení stavby), ul. Kostelecká
Loučany
2017
silnice – místní komunikace U hřiště, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Olomouc
2017
silnice – oprava místní komunikace, kanalizace – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, komunikace – vytyčení pro HTÚ, vytyčení obrub a dešťových vpustí, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – věcné břemeno kanalizace, geometrický plán – rozdělení pozemku pro kolaudaci
Čelechovice na Hané
2017
silnice, kanalizace – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení dokumentace skutečného provedení stavby, ul. Pod Kosířem
Olomouc
2017
silnice, kanalizace, vodovod – Domovina-rekonstrukce komunikace a inž. sítí
Červenka
2017
silnice, parkoviště
Otineves
2017
silniční propustek, zaměření skutečného stavu
Výšovice-Vřesovice
2016
silniční propustek
Kladníky
2016
silnice – opěrná zeď, silnice III/43421, vytyčení, skutečného stavu, geometrický plán
Partutovice
2016
silnice – III/44014 Partutovice-Olšovec, cesta (vytyčení, zaměření skutečného stavu, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – rozdělení pozemku)
Blansko
2016
silnice – oprava vodovodu a rekonstrukce kanalizace – ul. K.H.Máchy, vytyčení a zaměření silnice, vodovod, VO, kan
Prostějov, Kostelecká
2016
silnice – III / 44932, ul J. Kotka, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán – rozdělení pozemku
Čelechovice na Hané
2016
silnice – rekonstrukce ul. Příční, vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby, deš´tová kanalizace (hltr, přípojky) – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Niva
2015
silnice, propustek – rekonstrukce propusti silnice II. Třídy 377 Prostějov