Vytyčení kanalizací, vodovodů, cest a rodinných domů – duben 2017

Konice –  zaměření vodovodu a kanalizace
Konice – nová základna hasičů
Křenovice – kanalizace a čistírna odpadních vod, vytyčení, zaměření

I přes aprílové počasí během dubna zaměřujeme  ve sněhu i v blátě polohopis pro projekty v obcích Bílovice, Kostelec na Hané -ul. Za humny, vytyčujeme rodinné domy v Grygově a Nedvězí, pokračujeme ve stavbách vodovodů a kanalizací – Biskupice, Křenovice, Měrotín, Henčlov, Čelechovice u Přerova. V Čelechovicích na Hané vytyčujeme novou cestu a kanalizaci v ulici Pod Kosířem, v Konici probíhá další vytyčení a zaměření skutečného provedení vodovodu a kanalizace k objektu nové základny hasičů. V Biskupicích vytyčujeme piloty pro stavbu nové čistírny odpadních vod. V Hoštejně vytyčujeme novou cestu v lokalitě u nádraží.