Vyznačení budovy

Provádíme vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního díla.

Geometrický plán je potřeba doložit pro zápis nové budovy do katastru nemovitostí nebo při změně obvodu budovy. U novostaveb se vyhotovuje po kolaudaci, daná stavba se musí zaměřit v terénu a následně v kanceláři vytvořit všechny potřebné dokumenty. Tyto soubory posíláme k potvrzení na příslušný katastrální úřad a následně odevzdáme zákazníkovi. Obvykle geometrické plány vyhotovujeme v šesti paré.

Klíčová slova: geometrický plán pro vyznačení budovy, vyznačení budovy Olomouc, geodetické vyměření, zaměření domu, stavby, zaměření přístavby, zaměření garáže, zaměření novostavby, vyznačení stavby v katastru

Vybrané zakázky:

Hodolany
2021
GP – vyznačení budovy, hala a spojovací krček
Horka nad Moravou
2021
GP – vyznačení budovy, garáž
Lašťany
2021
GP – vyznačení budovy, novostavba RD