Začátek roku 2023

Zimní období je v geodézii specifické. Stavební práce jsou většinou pozastavené a čeká se na teplejší počasí. Přesto máme dost práce, především se zaměřováním skutečných stavů, digitalizací podkladů a tvorbou geometrických plánů. V lednu i únoru jsme pokračovali se zaměřováním železnic a zaměřování městských a obecních mobiliářů a jejich převod do digitální podoby.

Železnice

Na železnici jsme se přesunuli z Hodonína blíže k naší firmě, konkrétně k zaměření železnice u Litovle. Už 6 zaměstnanců naší firmy je vyškoleno pro vstup do kolejiště, tak měření postupuje rychle. Během ledna jsme mapovali 5 km železniční tratě a momentálně probíhá zpracování těchto dat.

Digitalizace podkladů

V obci Svébohov jsme se pustili do mapování vodovodu v druhé části obce. Zaměřili jsme povrchové znaky vodovodu a trasu potrubí jsme digitalizovali z papírových podkladů. I v dalších obcích připravujeme mapování technické infrastruktury, především kvůli naplnění dat do DTM ČR (digitální technické mapy).

Geometrické plány

Velkou část naší práce také věnujeme tvorbě geometrických plánů. K inženýrským sítím, které jsme odevzdali ke konci roku, jsme postupně vyhotovili geometrické plány pro vyznačení věcných břemen kolem celých zaměřených tras. Konkrétně jsme vypracovali věcná břemena kolem vodovodu v Lobodicích a kolem kanalizace v Pěnčíně a Laškově.

Dále jsme zaměřili několik menších lokalit k rozdělení pozemku (Horka nad Moravou, Bělkovice-Lašťany, Kralice na Hané, Těšíkov) a zpracovali geometrické plány k ověření pro katastr.