Začátek roku 2024

Letos jsme nečekali až skončí zima a začali jsme měřit naplno od prvního týdne. Zaměřovali jsme podklady pro DTM v několika obcích a v Přerově a zaměřili jsme několik kilometrů železnic.

Měření DTMŽ

Ke konci roku jsme odevzdali naměřených 8 km trati u Boskovic včetně nádraží. V lednu jsme pokračovali s měřením pro digitální technickou mapu železnice u Blanska a Rájce-Jestřebí. Zde jsme mapovali celkem 7 km železnice, včetně dvou nádraží a kontroly železničního bodového pole.

Podklady pro digitální technickou mapu

Termín pro zprovoznění a naplnění DTM ČR se nezadržitelně blíží. Proto jsme se v několika obcích pustili do konsolidace stávajících mapových podkladů a případné doměření chybějících sítí v terénu. Měřili jsme dešťové kanalizace i s hloubkami vpustí a šachet, veřejné osvětlení s vypískáním podzemních kabelů a obvody a osy místních komunikací. Tato data následně obcím budeme převádět do JVF DTM (jednotný výměnný formát).

Skenování

Pro projektovou dokumentaci rekonstrukce tvrze jsme skenovali 2 podlaží budovy, sklep, půdu i okolí objektu. Zákazníkovi jsme odevzdali 3D vektorový model, mračno bodů a půdorysné řezy podlažími.
Mobilní skener jsme také využili pro měření kubatury – samotné skenování trvalo 18 minut a získali jsme velmi podrobný model.