Závěr roku 2021

V listopadu a prosinci jsme doměřovali všechny stavby, abychom je mohli odevzdat před zimní přestávkou.

Vytyčování a měření

Před příchodem zimy jsme stihli zaměřit skutečné provedení cyklostezky a lávky v Kralicích. Odevzdali jsme dokumentaci a vyhotovíme geometrický plán. O další kus byla posunuta stavba silnice v Seloutkách a cyklostezky v Kojetíně.

Během dvou listopadových dnů jsme zaměřili polohopis celého průmyslového areálu Železárny Velký Šenov v severních Čechách. Tato zakázka byla předána projektantům pro další zpracování již za týden od zadání.

GIS

Naši prohlížečku dat jsme nabídli v dalších obcích a začali jsme vytvářet aplikace na míru pro dané obce. Zároveň jsme zahájili práce pro aktualizaci DTM (digitální technická mapa) města Přerov.

Geometrické plány

Během prosince jsme vyhotovili velký geometrický plán rozdělení pozemků pro budoucí výstavbu v okrese Kroměříž. Na této akci budeme pokračovat dál vytyčením základní technické vybavenosti, během ledna začneme komunikací.

K tomu jsme vyhotovili několik menších geometrických plánů. Rozdělení pozemků v Brně, scelení pozemků v Lutotíně či změnu obvodu budovy v Šubířově.