Podzim v geodézii

Po prázdninách končí hned několik staveb. Proto bylo nutné dojet na stavby, zaměřit skutečné provedení a vyhotovit dokumentace. Jsou ale i stavby, které ještě nekončí a vytyčujeme na nich dílčí části.

Inženýrské sítě

V lokalitách v Bruntále, v Želatovicích i ve Vincencově byly dokončeny stavby vodovodu. Ke všem stavbám jsme vyhotovili dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické plány pro vyznačení věcného břemene. Dále pokračujeme s geodetickými pracemi na stavbě kanalizace v obcích Pěnčín a Laškov.

Zaměření skutečných stavů

Pro projektovou dokumentaci jsme zaměřovali polohopis a výškopis v Bělkovicích, ale také ve Veselí nad Moravou. Zde naši dva geodeti za dva dny změřili 2,5 ha polohopisu, následně v kanceláři zpracovali a odeslali objednateli.

Vytyčování

Na stavbách hal pokračujeme s vytyčování jednotlivých částí, v Prostějově i ve Štítech už stojí sloupy. V Hynkově Jsme vytyčili body pro ztracené bednění pro rodinný dům. Dále jezdíme i do Nemilan, kde je už je vybudovaná nová komunikace, první etapa domů a vodovod.