Katastr nemovitostí

zpracování geometrických plánů
zaměření budovy pro kolaudaci
rozdělení pozemku
změna hranice pozemku
vyznačení věcného břemene
vytyčování hranice pozemků