Rozdělení parcely

Pro zápis rozdělení pozemku do katastru nemovitostí je nutné dodat geometrický plán. Vyhotovuje se při při rozdělení pozemku, prodeji či směně části pozemku.