Rozdělení pozemku a změna hranic

Vyhotovíme také geometrické plány pro rozdělení pozemku i změnu hranic pozemku a také vytyčení v terénu.

Pro zápis změny do katastru nemovitostí je nutné dodat geometrický plán se zobrazenou situací. Typickou situací je prodej části pozemku, směna pozemku či rozdělení na více parcel. Podle typu se dělí geometrické plány na rozdělení pozemku nebo změnu hranic pozemku. Mezi další typy patří geometrický plán pro vyznačení věcného břemene nebo geometrický plán pro vyznačení budovy.

Klíčová slova: geometrický plán pro rozdělení pozemku, rozdělení parcely, změna hranic pozemku, geodetické rozdělení pozemku.

Vybrané zakázky:

Kroměříž
2022
GP – rozdělení pozemku pro výstavbu – rozdělení pozemku na 35 parcel
Hostašovice
2021
GP – rozdělení pozemku, 4.000 m2 na 4 díly, okr. Nový Jičín
Huzová
2021
GP – rozdělení pozemku, cesta k zahrádkám
Vojkovice
2021
GP – rozdělení pozemku, pro ZTV – novostavby RD, okr. Frýdek-Místek
Podhoří
2021
GP – rozdělení pozemku, úpravna vody Peklo