Základní technická vybavenost

Měříme i při výstavbě základní technické vybavenosti – vodovodu, kanalizace, plynu, veřejného osvětlení a komunikací.

Mapujeme pro projekt výstavby rodinných domů.

Zpracováváme geometrické plány na rozparcelování.

Vybrané zakázky:

Vinary
2021
základní technická vybavenost – 10 x RD, GP rozdělení pozemku, vytyčení komunikace a sítí, zaměření skutečného provedení , GP vyznačení budovy – rozpracované
Olšany u Prostějova
2021
základní technická vybavenost – 15 x RD, GP rozdělení pozemku, vytyčení komunikace a sítí, zaměření skutečného provedení , GP vyznačení budovy – rozpracované
Holešov
2021
základní technická vybavenost – 30 x RD, GP rozdělení pozemku, vytyčení komunikace a sítí, zaměření skutečného provedení , GP vyznačení budovy – rozpracované
Ptení
2018
základní technická vybavenost – komunikace, kanalizace, vodovod, plyn, VO (vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby)
Nedvězí
2018
základní technická vybavenost – vodovod, kanalizace, plyn (vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby)
Čechovice u Prostějova
2018
základní technická vybavenost – vodovod, kanalizace, plyn, cesta
Třebčín
2017
základní technická vybavenost – inženýrské sítě pro 6 rodinných domů (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení), komunikace – vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Hoštejn
2016
základní technická vybavenost – inženýrské sítě pro 8 rodinný dům, lokalita u nádraží, komunikace (vytyčení, zaměření), kanalizace (vytyčení, zaměření) vodovod (vytyčení, zaměření), dokumentace skutečného provedení stavby
Bořitov
2016
základní technická vybavenost – komunikace, kanalizace, vodovod, plyn (vytyčení, zaměření skutečného provedení)
Stichotice
2016
základní technická vybavenost Mostkovice, lokalita Za stodolami – cesta (vytyčení, zaměření skutečného stavu), kabel VO (vytyčení, zam. skutečného stavu), dokumentace skutečného provedení stavby
Pňovice
2016
základní technická vybavenost Pňovice – vodovod, (vytyčení, zaměření skutečného provedení, dokumentace skutečného provedení stavby
Krasice
2016
základní technická vybavenost U hřbitova, komunikace (vytyčení, zaměření skutečného provedení), vodovod, kanalizace a VO (vytyčení, zaměření skutečného provedení), dokumentace skutečného provedení stavby