3D skenování staveb a objektů

Pro projektanty, architekty, správce objektů, obce a stavebníky nabízíme kompletní skenování ulic a jednotlivých objektů a staveb. Výsledkem je mračno bodů nebo 3D modely.

Zakázka na skenovaní jezu nám zabrala v terénu 1 hodinu, kdy samotné skenování trvalo asi 15 minut. Následné zpracování v kanceláři trvalo půl dne.

Naskenování mostu nám v terénu zabralo 3 hodiny, a to z důvodu nivelace vlícovacích bodů. Zde totiž byly vyšší požadavky na výškovou přesnost. Samotné skenování trvalo 20 minut. Následné zpracování mračna bodů nám v kanceláři trvalo 1 den, kdy bylo mračno bodů i obarveno dle pořízených fotografií ze skeneru, a dalšího 1,5 dne trvala digitalizace a vytvoření 3D výkresu v DWG.

Ukázky zpracovaných 3D modelů (klikněte pro zobrazení v novém okně):