Aktuality

Geodetické práce přes léto 2023

Práce přes léto je tolik, že ani nestíháme aktualizovat web. Každý den vyráží 2 až 4 měřické skupiny do všech směrů. Měříme polohopisy a výškopisy pro projekty, železnice, zaměřujeme skutečné provedení staveb – během prázdnin jsme měřili inženýrské sítě, halu či okrasnou zahradu..

ČÍST DÁLE

Číst více »

Geodetické práce na jaře 2023

S příchodem jara opět měříme na plné obrátky. Téměř každý den vyjíždí tři skupiny měřit do všech směrů Olomouckého kraje. Pokračujeme v mapování železnic, tvoříme geometrické plány a zaměřujeme sítě jako podklad pro digitální technickou mapu. A samozřejmě se věnujeme inženýrské geodézii.

ČÍST DÁLE

Číst více »

Začátek roku 2023

Zimní období je v geodézii specifické. Stavební práce jsou většinou pozastavené a čeká se na teplejší počasí. Přesto máme dost práce, především se zaměřováním skutečných stavů, digitalizací podkladů a tvorbou geometrických plánů.

V lednu i únoru jsme především pokračovali se zaměřováním železnic a zaměřování městských a obecních mobiliářů a jejich převod do digitální podoby. ČÍST DÁLE

Číst více »

Geodézie v roce 2022

Závěr roku přinesl pro naši firmu mnoho zajímavých spoluprací a také hodně práce. Největší novinkou byla nově navázaná spolupráce se Správou železnic a s městem Nový Jičín. Dále se pokračovalo v mapování DMT pro město Přerov, zaměřování vodovodů a kanalizace. ČÍST DÁLE

Číst více »

Podzim v geodézii

Po prázdninách končí hned několik staveb. Proto bylo nutné dojet na stavby, zaměřit skutečné provedení stavby a vytvořit dokumentace. Jsou ale i stavby, které ještě nekončí a vytyčujeme na nich dílčí části.

Inženýrské sítě

V lokalitách v Bruntále, v Želatovicích i ve Vincencově byly dokončeny stavby vodovodu… ČÍST DÁLE

Číst více »

Štíty

Geodetické práce přes léto

Během května června a července dokončujeme vytyčování staveb, které se rozběhly na jaře a měříme skutečné stavy. Geodetické práce provádíme na stavbách hal, komunikací, vodovodů, ale také vytyčujeme a zaměřujeme rodinné domy.

Vytyčování hal

Do další etapy se dostaly stavby hal ….ČÍST DÁLE

Číst více »

Jarní měření a vytyčování

Stavební a geodetické práce se s příchodem pěkného počasí rozběhly naplno, a také my jezdíme ze stavby na stavbu. Měříme nejen po celém Olomouckém kraji, ale zajíždíme i do Zlínského nebo Moravskoslezského kraje.

Vytyčování domů, inženýrských sítí i hal

Stále hodně jezdíme vytyčovat, a to různé druhy staveb.

Číst více »

Březen ve znamení vytyčování

V průběhu posledního měsíce se naplno rozběhlo několik velkých staveb. Jezdíme z lokality na lokalitu, vytyčujeme a zaměřujeme skutečné stavy.

Vytyčování ZTV

Na dvou lokalitách v okrese Olomouc a dvou lokalitách v okrese Kroměříž vytyčujeme pro budoucí výstavbu rodinných domů. Vytyčili jsme trasy kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, ale i hranice pozemků a obruby komunikací. Geodetické práce v na těchto stavbách budou pokračovat celé léto.

Číst více »

olsany

Pokračujeme v měření a hledáme nového kolegu

Se zvyšujícími se teplotami začínáme zase naplno jezdit do terénu, každý den zaměřujeme a vytyčujeme na různých místech po celém kraji.

Zpracování geometrických plánů

Na konci února jsme odevzdali čtyři velké geometrické plány na vyznačení věcného břemene ve čtyřech katastrálních území nedaleko Kojetína v délce 42 km.

Číst více »

Závěr roku 2021

V listopadu a prosinci jsme doměřovali všechny stavby, abychom je mohli odevzdat před zimní přestávkou.

Vytyčování a měření

Před příchodem zimy jsme stihli zaměřit skutečné provedení cyklostezky a lávky v Kralicích. Odevzdali jsme dokumentaci a vyhotovíme geometrický plán. O další kus byla posunuta stavba silnice v Seloutkách a v Kojetíně.

Číst více »

Měření v říjnu 2021

Měsíc říjen pokračoval ve stejně rychlém tempu jako září. První část měsíce jsme strávili geodetickým zaměřením polohopisu kolem vodního toku v Bílovicích, dále jsme vytyčovali komunikace a cyklostezky, zaměřovali skutečné provedení staveb a vyhotovili spoustu geometrických plánů.

Silnice a cyklostezky

V rychlém tempu pokračuje stavba silnice v Seloutkách, kde jsme vytyčovali nové úseky každý týden. ..

Číst více »

Měření v září 2021

Celé září jsme se nezastavili a měřili jednu stavbu za druhou. Pokračujeme s měřením několika vodovodů, vytyčujeme rodinné domečky, měřili jsme i na řece a především jsme zahájili tři větší dopravní stavby.

Silnice a cyklostezky

V Seloutkách jsme na začátku září začali s vytyčováním silnice pro bourací práce, pro frézování silnice a s vytyčováním sítí. Na stavbě byla provedena nivelace výšek a příprava k usazení obrub. Podobné práce probíhaly také na stavbách cyklostezek …

Číst více »

olsany

Měření v srpnu 2021

V druhé půlce prázdnin pokračujeme ve většině akcí, zahajujeme stavbu nových cyklostezek. Přinášíme přehled událostí ze srpna 2021.

Co je dokončeno


Ve městě Uničov byla dokončena zakázka týkající se obnovy stoky splaškové kanalizace a vodovodu. Ke stavbě byla vyhotovena dokumentace skutečného zaměření…

Číst více »

telematika

Měření v červenci 2021

Přehled významných akcí, které byly v měsíci července dokončeny, které byly zahájeny a v kterých pokračujeme.

Co je dokončeno

Z inženýrské geodézie jsme dokončili zaměření skutečného stavu v Brodku u Prostějova, kde se stavěl nový chodník a lávka přes vodní tok Brodečka. Po necelém roce byla odevzdána dokumentace skutečného provedení vodovodů ve Svésedlicích, kde bylo ….

Číst více »